Studiebesök Ryftes grönsaker

 

Studiebesök på Ryftes grönsaker och deras solcellsanläggning.
Anläggningen består av 600 paneler på en total effekt av 153000 W.

2014 producerade Ryftes 154062 kWh solel!

Bilden föreställer de 10 växelriktare som konverterar likspänningen till växelspänning.