Mätningar på vind och sol.

Nu är de mätningar vi gör närmare sanningen.

Vi mäter fortfarande effekten på solcellerna med strömtransformator men dessa mätningar stämmer väl då omvandlaren inte skapar någon fasskillnad mellan ström och spänning och därmed inte någon skenbar effekt.

Skenbar effekt var problemet med mätningarna med strömstransformator på vinden.

nu mäter vi via utrustning som enbart mäter aktiv effekt på vinden så nu stämmer dessa mätningar med verkligheten.

Lämna ett svar