Aktiv och reaktiv effekt

Tage löste problemet som vi har brottats med angående mätningarna på vindkraften.

Utrustningen vi mäter med mäter via strömtransformatorer och kan inte skilja på reaktiv och aktiv effekt utan mäter skenbar effekt.

Vi får bara betalt för den aktiva effekten men mäter den skenbara.

Planen är att införskaffa en utrustning som kan skilja på den aktiva och den reaktiva effekten och göra det möjligt att bara mäta den aktiva effekten.

Jag har minskat kurvan på vinden till 1/3 av vad den var innan på inrådan från Tage då det kommer närmare sanningen, ta kurvan för vinden med en nypa salt tills vi får ordning på mätningen där.

Solcellsmätningen är verifierad och stämmer väldigt bra med verkligheten!

Om föreningen

Vi är som sagt en oberoende förening som arbetar på Gotland. Föreningen har funnits i mer än 20 år och sysslar med all sorts klimatenergi och ofossila bränslen.
Alla som delar våra intressen är välkomna att vara med i vår förening. Vi försöker anordna föreläsningar och studiebesök några gånger om året. Vi försöker också påverka myndigheter och andra aktörer på energimarknaden för att utveckla och förenkla den som ofta blir stort, svårt och otillgängligt för vanligt folk. Många av oss i föreningen tycker det är roligt att skruva själva och det finns också en bred kompetens inom flera områden.

Lennart Blom är föreningens ordförande. lennart.blom48@gmail.com

Göran Nilsson är kassör.
Lasse Ahnell är sekreterare.
Styrelsen i övrigt består av Ingvar Britse, vice ordförande, Tage Glansholm och Anna Bäckstäde.
Suppleanter är  Lars-Åke ¨Ucca¨Johansson, Peter Ahl och Roland Larsson.
Göte Niklasson kvarstår givetvis som livslång hedersmedlem i styrelsen.

Vill du bli medlem betalar du 100 kronor till bankgiro 5642-9103 Kom ihåg att skriva namn o adress samt epost vid inbetalning till kassör Tage Glansholm.
Därmed är du en synnerligen välkommen medlem i