Mätningar på vind och sol.

Nu är de mätningar vi gör närmare sanningen.

Vi mäter fortfarande effekten på solcellerna med strömtransformator men dessa mätningar stämmer väl då omvandlaren inte skapar någon fasskillnad mellan ström och spänning och därmed inte någon skenbar effekt.

Skenbar effekt var problemet med mätningarna med strömstransformator på vinden.

nu mäter vi via utrustning som enbart mäter aktiv effekt på vinden så nu stämmer dessa mätningar med verkligheten.

Aktiv och reaktiv effekt

Tage löste problemet som vi har brottats med angående mätningarna på vindkraften.

Utrustningen vi mäter med mäter via strömtransformatorer och kan inte skilja på reaktiv och aktiv effekt utan mäter skenbar effekt.

Vi får bara betalt för den aktiva effekten men mäter den skenbara.

Planen är att införskaffa en utrustning som kan skilja på den aktiva och den reaktiva effekten och göra det möjligt att bara mäta den aktiva effekten.

Jag har minskat kurvan på vinden till 1/3 av vad den var innan på inrådan från Tage då det kommer närmare sanningen, ta kurvan för vinden med en nypa salt tills vi får ordning på mätningen där.

Solcellsmätningen är verifierad och stämmer väldigt bra med verkligheten!